Tänään on 17.01.2018 14:56 ja nimipäiviään viettävät: Toni, Anton, Anttoni, Antto, Tony ja Antonia. MOBIILIVERSIO M.UUTISVIRTA.FI

Hae uutisista

li-arrow.gif Hae blogeista sanalle mrd


Suomen Pankki -

Suomessa toimivien luottolaitosten kotitalouksille myöntämien kulutusluottojen kannan vuosikasvuvauhti oli 5,7 % marraskuussa 2017. Kasvuvauhti on selvästi kiihtynyt vuodentakaiseen verrattuna. Kulutusluotoista vakuudettomien 1 kanta kasvoi marraskuussa nopeimmin (10,9 %). Vakuudellisten kulutusluottojen kannan kasvu on kiihtynyt vuoden aikana ja oli 4,7 % marraskuussa. Tili- ja korttiluottojen kasvuvauhti oli maltillisempaa (2 %) marraskuussa. Luottolaitosten kotitalouksille...

Suomen Pankki -

Euroalueella talouskasvu on kiihtynyt jo lähelle finanssikriisiä edeltänyttä vauhtia ja kasvu on laaja-alaista. Poikkeuksellisen kevyt rahapolitiikka on tukenut paitsi euroalueen myös Suomen taloutta. Inflaatio on kuitenkin pysynyt hitaana. Rahapoliittiset korot ovat matalat, ja niiden odotetaan säilyvän nykyisellä tasollaan pidemmän aikaa ja vielä osto-ohjelman päätyttyäkin. Rahapoliittisia ostoja tehdään tammikuusta 2018 alkaen 30 mrd. euron arvosta kuukaudessa syyskuun 2018...

Suomen Pankki -

Kotitalouksien 1 talletusten vuosikasvu oli 3,1 % lokakuussa 2017, vaikka kanta pienenikin edelliskuisesta 1 mrd. euroa 86,4 mrd. euroon. Talletuksista nopeimmin kasvavat käyttelytilit 2 . Niiden osuus talletuskannasta oli 75 % lokakuun lopussa. Määräaikaistalletusten määrä on yhä jatkanut supistumistaan, ja lokakuussa näiden talletusten kanta pieneni alle 7 mrd. euron (8 % kotitalouksien talletuksista). Muutos kotitalouksien talletuskannan rakenteessa on ollut merkittävä...

Tilastokeskus -

Ulkomaille suuntautuvien suorien sijoitusten kannan arvo vuoden 2016 lopussa oli 105,4 mrd. euroa, josta oman pääoman osuus oli 112,8 mrd. euroa ja vieraaseen pääomaan luettavien sijoitusten arvo -7,4 mrd. euroa. Sijoituskanta kasvoi 18,6 mrd. euroa edellisvuodesta. Vuonna 2016 Suomesta tehtiin suoria sijoituksia ulkomaille nettomääräisesti 23,2 mrd. euroa. Sijoitusten korkea taso selittyy pääasiassa yrityskaupoilla.

Uusi Suomi -

Kotimaa Sote-uudistus Uusi sote ja sen osana valinnanvapauslaki olisi estänyt Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja terveyspalveluyritys Mehiläisen sopimuksen Länsi-Pohjan keskussairaalan toimintojen ulkoistamisesta, arvioi kokoomuksen kansanedustaja ja eduskuntaryhmän sote-vastaava Sari Sarkomaa Uudelle Suomelle. Länsi-Pohjan keskussairaala toimii Kemissä.

Suomen Pankki -

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin tehdyt nettosijoitukset ovat vuonna 2017 olleet positiivisia lähes kaikkina kuukausina. Rahastopääoman arvo on kasvanut tammikuusta syyskuuhun noin 10 mrd. euroa. Rahastot ovat kasvaneet vuoden alusta uusien sijoitusten myötä runsaat 6 mrd. euroa ja hinta- ja valuuttakurssimuutosten myötä vajaat 4 mrd. euroa. Alkuvuodesta poiketen syyskuussa 2017 rahastoista sen sijaan kotiutettiin sijoituksia 0,4 mrd. euroa enemmän kuin niihin sijoitettiin...

Suomen Pankki -

Tammi-syyskuun 2017 aikana asuntolainoja nostettiin 13,6 mrd. euron edestä, mikä on 2 % enemmän kuin vuonna 2016 vastaavaan aikaan ja 11 % enemmän kuin samana jaksona vuonna 2015. Viimeksi asuntolainoja on nostettu enemmän vastaavana aikana vuonna 2012. Syyskuussa 2017 kotitaloudet nostivat uusia asuntolainoja 1,6 mrd. euron edestä, mikä on saman verran kuin vuotta aiemmin syyskuussa. Asuntolainojen korot jatkoivat laskuaan. Syyskuussa 2017 nostettujen uusien asuntolainojen keskikorko...

Suomen Pankki -

Opintotukiuudistus  tuli voimaan 1.8.2017, ja sen myötä valtion takaamaa opintolainaa voi nostaa kuukaudessa jopa yli 60 % aiempaa enemmän. Samalla tukeen tehtiin myös muita muutoksia, kuten korkeakouluopiskelijoiden opintorahan määrän pienentäminen sekä opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiriin. Opintolainan syyslukukauden lainaerän voi nostaa aikaisintaan 1.8. ja kevätlukukauden 1.1. Opintolainoja nostetaankin eniten juuri elo- ja tammikuussa. Elokuussa 2017...

Suomen Pankki -

Johtokunnan jäsen Olli Rehn Suomen Pankki Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamiseen? Arvopaperilehden Rahapäivä 2017 Helsinki, 21.9.2017 (pdf) Miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamiseen? Hyvä kuulijat, Puheenvuoroni teemaksi on merkitty ”miten (talous)politiikka vaikuttaa kansantalouteen ja sijoittamiseen?”. Vaikka vastaus tuntuu monesta itsestäänselvyydeltä, kysymystä on paikallaan pohtia tarkemmin. Ensin yleinen kommentti ja...

Suomen Pankki -

Tilisiirtojen ja korttimaksujen suosio kasvaa samalla kun sekkimaksujen suosio hiipuu. Suomalaisilla korteilla maksettiin vuonna 2016 lähes 1,54 miljardia kertaa, mikä on 8,2 % enemmän kuin vuonna 2015. Samaan aikaan suomalaiset tekivät 0,91 miljardia tilisiirtoa, mikä on 3,4 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Suomessa lunastettujen sekkien määrä väheni 0,08 miljoonasta kappaleesta 0,07 miljoonaan kappaleeseen. Arvossa mitattuna eniten rahaa liikkuu tilisiirroissa. Vuonna 2016 suomalaiset...

YLE -

Suomen kestävyysvaje voikin olla 1,5 mrd pienempi. Studiossa talousasiantuntija Sixten Korkman. Kirsi Heikel juontaa. #yleastudio

Suomen Pankki -

Pienten (alle 250 000 euron) ja keskisuurten (yli 250 000 ja alle 1 milj. euroa) yrityslainojen nostot kasvoivat alkuvuonna 2017. Myös pidemmällä aikavälillä erityisesti pienten yrityslainojen nostot ovat olleet kasvussa. Samalla kuitenkin suurten eli yli 1 milj. euron lainojen nostot vähenivät ja yrityslainojen yhteenlasketut nostot supistuivat pienemmiksi kuin edellisen vuoden vastaavana jaksona. Alkuvuoden 2017 aikana uusien yrityslainanostojen keskikorko 1 on pysynyt likimain samana...

Suomen Pankki -

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin tehtiin vuoden 2017 alkupuoliskolla uusia sijoituksia nettomääräisesti yhteensä 5,4 mrd. euroa. Jos rahastojen keskinäisiä merkintöjä ja lunastuksia ei oteta huomioon, olivat suomalaisrahastoihin vuoden alkupuolella tehdyt nettosijoitukset suurimmat 2010-luvulla. Sijoitusten määrää selittävät eniten ulkomaiset sijoittajat, jotka kasvattivat sijoituksiaan suomalaisrahastoissa tammi-kesäkuussa 3,2 mrd. euroa. Tästä noin 80 % tuli...

Suomen Pankki -

Kesäkuussa 2017 suomalaisten luottolaitosten myöntämistä kulutusluotoista (pl. tili- ja korttiluotot) 1 valtaosa (74 %) sidottiin vaihtuviin korkoihin 2 , lähinnä eripituisiin euriboreihin (63 %). Osuus on hieman suurempi tarkasteltaessa näiden luottojen kantatietoja (78 %). Kulutusluotot ovat kustannuksiltaan siten – asuntolainojen tapaan – alttiita korkojen nousulle. Uusien vaihtuvakorkoisten kulutusluottojen keskikorko oli 4,07 % kesäkuussa 2017. Todellinen vuosikorko, jossa...
Suomen Pankki -

Suomalaiset suosivat korttimaksuja ja tilisiirtoja Suomessa suositaan sähköisistä maksutavoista erityisesti kortilla maksamista ja tilisiirtoa. Lukumäärällisesti eniten maksettiin korteilla, joita vuonna 2016 käytettiin yli 1,5 miljardia kertaa. Samaan aikaan tehtiin noin 900 miljoonaa tilisiirtoa. Arvossa mitattuna suosituin maksutapa oli kuitenkin tilisiirto. Tilisiirtoja tehtiin vuonna 2016 yli 2700 miljardin euron edestä. Korttimaksujen arvo oli noin 45 miljardia euroa. Valtaosa...

Suomen Pankki -

Vapaa-ajanasuntolainojen kysyntä on yleensä vilkkaimmillaan touko-syyskuussa. Toukokuussa 2017 vapaa-ajanasuntolainoja nostettiin 82 miljoonan euron edestä, mikä on hieman vähemmän kuin vuosi sitten toukokuussa. Uusien vapaa-ajanasuntolainojen keskikorko oli toukokuussa 1,31 %, kun se vuosi sitten oli 1,41 %. Vapaa-ajanasuntolainojen koroissa on suuria eroja luottolaitosten 1 välillä. Korkoero uusissa vapaa-ajanasuntolainoissa oli 1,8 prosenttiyksikköä toukokuussa 2017...

Suomen Pankki -

EKP:n neuvosto päätti viime viikon kokouksessaan jatkaa talouskehitystä vahvistavaa rahapolitiikan mitoitusta. Rahapoliittisia arvopaperiostoja aiotaan jatkaa 60 mrd. euron kuukausitahdilla vähintään vuoden loppuun saakka. Ostoja jatketaan pidempäänkin, mikäli inflaation ei havaita etenevän kestävästi kohti hintavakaustavoitetta. Neuvosto ei usko nostavansa rahapolitiikkakorkoja nykytasolta vielä pitkään aikaan. Rahapolitiikan nykyinen mitoitus on edistänyt talouskasvua...

Suomen Pankki -

Noususuhdanne on Suomessa vahvistunut, ja talouskasvun pohja on yksityisen kysynnän lisäksi laajenemassa vientiin. Talouskasvu kuitenkin hidastuu ennustejakson loppua kohden, mikä kuvastaa rakenteellisten tekijöiden vaikutusta talouden kasvupotentiaaliin. Suomen Pankin ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa 2,1 % vuonna 2017, 1,7 % vuonna 2018 ja 1,4 % vuonna 2019. Bruttokansantuote saavuttaa vuoden 2008 tason vuoden 2019 aikana. Ennusteen lyhyen aikavälin riskit painottuvat...

Suomen Pankki -

Asuntolainamarkkinoiden kilpailu heijastui korkoihin huhtikuussa 2017, kun uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko laski edelliskuisesta 0,04 prosenttiyksikköä 1,09 prosenttiin. Keskikorko on laskenut lähes yhtäjaksoisesti nyt jo kolmen vuoden ajan. Asuntolainoja nostettiin huhtikuussa 1,4 mrd. euron edestä, mikä on hieman vähemmän kuin edellisinä vuosina. Nostojen pienuuteen vaikuttaa osaltaan huhtikuun vähäinen työpäivien määrä. Suomalaisen pankkisektorin keskittyneisyys...

Suomen Pankki -

Kotitalouksien suomalaisilta luottolaitoksilta nostamien 1  kulutusluottojen (pl. tili- ja korttiluotot) kasvuvauhti on kiihtynyt merkittävästi viimeisen vuoden aikana. Maaliskuussa 2017 kasvuvauhti oli 13,7 %, kun se vuotta aiemmin oli 7,1 %. Lisäksi uusia vakuudettomia kulutusluottoja nostettiin ennätysmäärä, 242 milj. euroa. Vakuudellisten kulutusluottojen (pl. tili- ja korttiluotot) kasvuvauhti puolestaan on ollut viime vuosina suhteellisen tasaisesti 2 prosentin tietämillä...

Suomen Pankki -

Suomessa avoimesti markkinoitavien kiinteistösijoitusrahastojen rahastopääomat kasvoivat vuoden 2008 lopusta maaliskuun 2017 loppuun vajaasta 100 milj. eurosta noin 3 mrd. euroon. Viimeisen kahden vuoden aikana sijoitusten arvo on melkein kolminkertaistunut. Euromääräisesti voimakkain kasvu ajoittui vuoteen 2016, jolloin rahastojen arvo kasvoi noin miljardin euron verran. Kasvu on tullut pääosin nettomerkintöjen kautta, ja arvostusmuutosten osuus on ollut vähäinen. Vuoden 2017...

Elisa -

Roche Diagnostics Oy:n ja Elisan selvityksen mukaan telelääketieteen ja digitaalisuuden hyödyntäminen verenohennuslääkityksen INR-omahoidossa voi säästää Suomessa vuosittain yli 100 miljoonan euroa terveydenhuollon kustannuksia. Elisa Etämittaus -palvelun avulla kotona tehtävä lääkityksen vaikutuksen seuranta lisää merkittävästi potilasturvallisuutta ja parantaa hoitoon sitoutumista. Roche Diagnosticsin ja Elisan toteuttamassa selvityksessä tutkittiin miten...