Tänään on 19.11.2019 02:28 ja nimipäiviään viettävät: Liisa, Elisa, Eliisa, Eliisi, Elisabet, Elise, Lisa, Lisen, Lisbet ja Bettina. Käytämme EVÄSTEITÄ | MOBIILIVERSIO M.UUTISVIRTA.FI

Hae uutisista

li-arrow.gif Hae blogeista sanalle diaarinumero


Oikeuslaitos -

Asiakirjajulkisuus – Allekirjoituksen julkisuus – Henkilötuntomerkkitieto – Passihakemus – Nimikirjoitusnäytteen salassapito Diaarinumero: 01354/18/1203 Taltionumero: 19/0277/1 Antopäivä: 25.10.2019 A oli Lapin poliisilaitokselle osoittamassaan asiakirjapyynnössä pyytänyt saada jäljennöksen B:n ja C:n passihakemuksista siltä osin kuin ne ovat julkisia. A oli asiakirjapyynnössään katsonut, että passihakemuksiin sisältyvät hakijoiden allekirjoitukset ovat julkisia. A oli...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Asiakirjajulkisuus – Henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointi – Pro gradu -tutkielma – Sanallinen arvostelu Diaarinumero: 00547/18/1203 Taltionumero: 19/0259/1 Antopäivä: 16.10.2019 A oli pyytänyt saada tiedon Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa 13.1.2016 arvosteltujen pro gradu -tutkielmien sanalliset arviot. Oulun yliopisto oli kieltäytynyt antamasta pyydettyjä asiakirjoja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (jäljempänä julkisuuslaki) 24 §:n 1 momentin 30...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Asiakohtainen palkkio kansainvälistä suojelua koskevassa asiassa – Palkkion korottaminen – Erityiset syyt – Asian hoitaminen vieraalla kielellä Diaarinumero: 01377/19/3106 Taltionumero: 19/0983/3 Antopäivä: 4.11.2019 Asiassa oli muun ohella kysymys siitä, voidaanko avustajalle maksettavaa asiakohtaista palkkiota korottaa avustajan vaatimuksen mukaisesti 20 prosenttia, koska hän oli hoitanut asiaa vieraalla kielellä. Valtioneuvoston oikeusavun palkkioperusteista antaman asetuksen 8...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Kansalaisuus - Kielitaitoedellytys - Ammatillisen perustutkinnon tutkintokieli Diaarinumero: 01919/18/1102 Taltionumero: 19/0761/2 Antopäivä: 23.10.2019 Valittaja on osoitukseksi suomen kielen taidostaan liittänyt kansalaisuushakemukseensa todistuksen suomenkieliseen ammatilliseen perustutkintoon sisältyneiden opintojen suorittamisesta. Saadun selvityksen perusteella valittajan suorittaman ammatillisen perustutkinnon opetuskieli on ollut suomi, mutta hän on tosiasiassa suorittanut...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Liiketoimintakielto Liiketoimintaan kohdistuva luottamus Erityiset syyt liiketoimintakiellon sisällön rajaamiseen Diaarinumero: R 19/642 Ratkaisunumero: 144778 Antopäivä: OIKEUDENKÄYNTI HOVIOIKEUDESSA HOVIOIKEUDEN RATKAISU RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ A:n syyksi on luettu törkeä kirjanpitorikos ja törkeä veropetos siten, että hän on asiakasyritystensä taloushallintotehtäviä hoitaessaan laiminlyönyt osaksi oman yrityksensä kirjanpitovelvollisuuden ja välttänyt lähes 65.000...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Lähestymiskielto Oikeudenkäyntikulut Diaarinumero: R 18/1756 Ratkaisunumero: 546 Antopäivä: Käräjäoikeuden tuomio 1.6.2018 ---- Asia Lähestymiskielto Selostus asiasta Pyyntö A on vaatinut vuoden ajaksi perusmuotoista lähestymiskieltoa siten, ettei B saa tavata eikä muutoin ottaa hakijaan yhteyttä. Asianosaisten välille on 10.5.2017 määrätty ensimmäinen lähestymiskielto, joka on päättynyt 9.5.2018. Lokakuusta 2017 alkaen B on toistuvasti ottanut yhteyttä hakijaan muun muassa...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Rikosuhrimaksu-määrääminen Diaarinumero: R 19/403 Ratkaisunumero: 143717 Antopäivä: ASIAN KÄSITTELY KÄRÄJÄOIKEUDESSA K:n syyksi käräjäoikeudessa luettiin K:n myöntämisen ja sitä tukevan kirjallisen todistelun perusteella huumausaineen käyttörikos, rattijuopumus ja kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta. Rangaistusta kohtuullistavana tuomiona otettiin huomioon Kemi-Tornion käräjäoikeuden tuomio 19.9.2017 numero 136419 (Rovaniemen hovioikeus 4.5.2018 numero 118805), jolla K oli...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Asunto-osakeyhtiö – yhtiöjärjestyksen tulkinta – äänileikkuri Diaarinumero: S 17/2372 Ratkaisunumero: 850 Antopäivä: Asiassa oli kysymys siitä, oliko asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa äänestettäessä tullut noudattaa asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 13 §:n 2 momentissa säädettyä niin sanottua äänileikkuria vai tuliko asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen määräystä tulkita siten, ettei äänileikkurisäännöstä sovelleta yhtiössä. HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUDEN...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Suomalaisen tuomioistuimen toimivalta - turvapaikanhakija - avioero - lapsen huolto- ja tapaamisoikeus Diaarinumero: S 18/530 Ratkaisunumero: 687 Antopäivä: HYVINKÄÄN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖS 16.1.2018 Asia Avioero ym. SELOSTUS ASIASTA Asian käsittely Avioeroa sekä alaikäisten lasten huoltoa ja asumista koskeva hakemus on saapunut käräjäoikeuteen 26.10.2017 (liite 1). Käräjäoikeus on pyytänyt täydentämään hakemusta ja hakemuksen täydennykset ovat saapuneet...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Pakkokeino - Vangitseminen – Muutoksenhaku Tutkintavankeus Diaarinumero: R 19/557 Ratkaisunumero: 419 Antopäivä: RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ Tutkintavangin seitsemän vuorokauden säilytysaika poliisin säilytystilassa on laskettava vangitsemispäätöksestä eikä kiinniotosta lähtien. ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN PÄÄTÖS 30.7.2019 Käräjäoikeuden ratkaisu Käräjäoikeus on 24.5.2019 julistamallaan päätöksellä määrännyt A:n vangittavaksi epäiltynä todennäköisin syin...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Tuomion perusteleminen - Jutun palauttaminen Diaarinumero: R 18/1233 Ratkaisunumero: 19/124714 Antopäivä: RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ Kysymys tuomion perusteluvelvollisuudesta ja sen laajuudesta. ITÄ-SUOMEN HOVIOIKEUDEN PÄÄTÖS 4.6.2019 Vaatimukset hovioikeudessa Valitus A on vaatinut, että kohdassa 1 hänen maksettavakseen tuomittu korvaus kivusta ja särystä alennetaan 500 euroon ja että kohdan 2 syyte vahingonteosta ja siihen liittyvä korvausvaatimus hylätään. Lisäksi hän on...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Isyyden vahvistaminen Perustuslaki – Perustuslain etusija Euroopan ihmisoikeussopimus Yksityiselämän suoja Diaarinumero: S 18/288 Ratkaisunumero: 662 Antopäivä: RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ A oli vaatinut, että edesmennyt B vahvistetaan hänen isäkseen. A vaati hovioikeutta teettämään oikeusgeneettisen isyystutkimuksen B:n haudatuista vanhemmista C:stä ja D:stä. Kysymys määräyksen antamisen edellytyksistä. Ks. myös HelHO 2018:2. VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Yksityishenkilön velkajärjestely Omistusasunto Tavallisten velkojen vähimmäiskertymä Maksuvara Maksuohjelman kesto Diaarinumero: S 18/1010 Ratkaisunumero: 296 Antopäivä: OIKEUDENKÄYNTI HOVIOIKEUDESSA HOVIOIKEUDEN RATKAISU RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ Kysymys siitä, mikä on asunnon omistavan velallisen maksuvelvollisuuden määrä tilanteessa, jossa yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 32 §:n mukaisen tavallisten velkojen vähimmäiskertymän määrä on negatiivinen...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Opiskelijan kurinpito – Kirjallinen varoitus – Päätöksen tiedoksianto – Tavallinen vai todisteellinen tiedoksianto – Velvoittava päätös – Salassapitomerkintä Diaarinumero: 00359/19/1305 Taltionumero: 19/0515/2 Antopäivä: 20.9.2019 Hallinto-oikeuden oli ratkaistava, oliko opiskelijan valitus rehtorin hänelle antamasta kirjallisesta varoituksesta saapunut hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Asiassa oli kysymys siitä, onko yliopistolain 45 §:n mukainen...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Ennakkoratkaisu – Lahjavero – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Vuokraustoimintaa harjoittava yhtiö Diaarinumero: 00453/19/8510 Taltionumero: 19/0794/1 Antopäivä: 4.9.2019 Asiassa oli haettu ennakkoratkaisua muun ohella perintö- ja lahjaverolain 55 §:n huojennussäännöksen soveltumisesta hakemuksessa kuvattuun Kiinteistö Oy A:n osakkeiden lahjoituksiin. Hakemuksen mukaan X aikoi luopua samalla kertaa kaikista omistamistaan B Oy:n ja Kiinteistö Oy A:n osakkeista ja lahjoittaa ne...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Työsopimus – Liikkeen luovutus Työsopimuksen päättäminen Luottamusmies Työsuojeluvaltuutettu Diaarinumero: S 17/1582 Ratkaisunumero: 604 Antopäivä: RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ N Oy ei ollut ottanut tapahtuneesta liikkeen luovutuksesta huolimatta palvelukseensa seitsemää luovuttajan palveluksessa ollutta työntekijää. Mitattaessa työsuhteiden perusteettomasta päättämisestä tuomittavia korvauksia merkitystä ei ollut sillä, että A oli toiminut työsuojeluvaltuutettuna ja C...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Ajo-oikeus - Väliaikainen ajokielto - Ajoterveydentilan ja ajokunnon valvonta Diaarinumero: 02041/19/7501 Taltionumero: 19/0655/4 Antopäivä: 11.9.2019 Asiassa oli hallinto-oikeuden ratkaistavana, onko poliisilaitos voinut ajokorttilain 72 §:n 3 momentin nojalla pitää voimassa poliisimiehen ajokorttilain 70 §:n 1 momentin 4 kohdan nojalla valittajalle määräämän väliaikaisen ajokiellon. Poliisimiehen tekemien havaintojen mukaan valittaja ei ollut kykenevä kuljettamaan ajoneuvoa...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

toimivaltainen hallinto-oikeus – työntekijän oleskelulupa – turvapaikanhakija Diaarinumero: 00576/18/3102 Taltionumero: 19/0849/3 Antopäivä: 18.9.2019 Turkin kansalainen X oli hakenut työntekijän oleskelulupaa oleskellessaan Suomessa turvapaikanhakijana. X oli ollut valituksenalaisen päätöksen tekoajankohtana rekisteröitynä Lahdessa sijaitsevaan vastaanottokeskukseen, ja hänen oli kirjattu asuneen yksityismajoituksessa Alavudella. Ulkomaalaislain 192 §:n (301/2004) 3 momentin...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Kansainvälinen suojelu – uusintahakemus – lyhyt aika Diaarinumero: 00435/19/3106 Taltionumero: 19/0825/3 Antopäivä: 11.9.2019 X oli poistunut maasta saatuaan lainvoimaisen päätöksen kansainvälistä suojelua koskevaan hakemukseensa. Asiassa oli kysymys siitä, oliko X poistunut maasta niin lyhyeksi aikaa, että hänen uusi turvapaikkahakemuksensa voitaisiin katsoa ulkomaalaislain 102 §:n 1 momentissa tarkoitetuksi uusintahakemukseksi. Somalian kansalaisen X:n ensimmäinen...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Pakkokeino – Kantelu – Tutkintavangin sijoittaminen Diaarinumero: R 19/1209 Ratkaisunumero: 564 Antopäivä: RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ Kysymys siitä, alkaako tutkintavankeuslain 2 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu seitsemän vuorokauden ajanjakso siitä, kun epäilty on ollut kysymyksessä olevan rikoksen vuoksi vapautensa menettäneenä vai tuomioistuimen vangitsemispäätöksestä. PIRKANMAAN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖS 12.7.2019 Pirkanmaan käräjäoikeuden päätös 12.7.2019...


Uutisvirta.fiOikeuslaitos -

Hyvä hallinto – Luottamuksen suoja – Ehdollinen sijaisapupäätös – Raukeaminen – Kustannusten korvaaminen – Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki Diaarinumero: 01744/17/7399 Taltionumero: 19/0200/1 Antopäivä: 23.8.2019 Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) oli hylännyt A:n oikaisuvaatimuksen lomituspalveluista vastaavan paikallisyksikön päätöksestä, jolla paikallisyksikkö oli ehdollisesti myönnettyjen sijaisapupäätösten rauettua päättänyt periä...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Asumisoikeus - Käyttövastikkeen enimmäistaso Diaarinumero: S 18/478 Ratkaisunumero: 870 Antopäivä: RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ Kysymys asumisoikeuslain 16 §:n 4 momentin mukaisen asumisoikeushuoneiston käyttövastikkeen enimmäistason määrittelystä sekä siitä, oliko kantajalta peritty käyttövastike ylittänyt tämän tason. Kysymys myös käyttövastikkeen enimmäistason vahvistamista koskevien vaatimusten tutkimisesta. ESPOON KÄRÄJÄOIKEUDEN TUOMIO 21.12.2017 KANNE...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Vuokrasopimuksen purkaminen ja velkomus – Kanteen ennenaikaisuus Diaarinumero: S 18/2051 Ratkaisunumero: 446 Antopäivä: Kun otettiin huomioon, että saatavan erääntyneisyyttä oli pidettävä pääsääntönä suorituskanteen tutkimiselle ja hyväksymiselle ja tästä pääsäännöstä ei ollut asuinhuoneiston vuokraamisesta annetussa laissa poikettu ja saatavan syntyminen oli edellytys suoritustuomiolle, hovioikeus katsoi, että kaupungin vaatimus siitä, että A velvoitetaan...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Yksityishenkilön velkajärjestely – Maksuohjelman raukeaminen Diaarinumero: S 18/2003 Ratkaisunumero: 430 Antopäivä: RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ Velallinen oli hovioikeudessa vedonnut uutena seikkana siihen, että velkoja ei ollut hakenut maksuohjelman raukeamista ilman aiheetonta viivytystä. Kysymys siitä, oliko tämä seikka tutkittava viran puolesta. VARSINAIS-SUOMEN KÄRÄJÄOIKEUDEN PÄÄTÖS 4.12.2018 Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päätös 4.12.2018 nro 50386 Selostus...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Ajokielto Tuomioistuimen toimivalta Diaarinumero: R 19/618 Ratkaisunumero: 401 Antopäivä: RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ Käräjäoikeus oli 5.6.2019 antamallaan tuomiolla määrännyt A:n ajokieltoon asiassa, joka oli tullut vireille 15.4.2019. Ajokorttilain 64 §:n 1 momentin 1.6.2019 voimaan tulleen muutoksen mukaan ajokiellon määrää poliisi. Kysymys siitä, onko käräjäoikeudella ollut toimivalta määrätä A ajokieltoon ennen 1.6.2019 vireille tulleessa, mutta vasta lainmuutoksen...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Törkeä huumausainerikos Törkeä todistusaineiston vääristeleminen Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaaminen Törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen Diaarinumero: R 17/750 Ratkaisunumero: 128376 Antopäivä: Tämä ratkaisuseloste sisältää Helsingin hovioikeuden tuomion niin sanotussa tynnyrijutussa, jossa vastaajana on ollut Helsingin poliisilaitoksen huumerikosyksikön päällikkönä toiminut rikosylikomisario Jari Aarnio. Selosteesta on jätetty pois hovioikeuden tuomioon...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Velkomus Oikeudenkäyntimenettely – Selvästi perusteeton vaatimus Kuluttajansuoja Kuluttajaluotto – Korko – Viivästyskorko Euroopan unionin oikeus Diaarinumero: S 17/1383 Ratkaisunumero: 230 Antopäivä: RATKAISUN KESKEINEN SISÄLTÖ Vastaaja oli täyttänyt limiittiluottoa koskevan lainahakemuksen luotonantajan tarjoamassa sähköisessä lainapalvelussa. Hän oli saanut tietoonsa ja hyväksynyt pdf-muodossa olevat luoton yleiset sopimusehdot ja täytetyn "Vakiomuotoiset eurooppalaiset...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Ympäristönsuojelulaki - Ojitus – Jätevesien johtaminen toisen alueella – Ojitus pohjavesialueella Diaarinumero: 01579/17/5205 Taltionumero: 19/0111/2 Antopäivä: 07.05.2019 Hallinto-oikeudessa oli arvioitavana erimielisyysasia, jossa oli kyse harmaiden jätevesien käsittelyä varten poikkeusluvalla rakennetun kiinteistökohtaisen biosuodattimella toimivan puhdistamon purkuputken tulvimisesta ja tarpeesta tehdä siitä johtuvia toimenpiteitä toisen alueella sijaitsevassa ojassa. Kunnan...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Kansalaisuusasia - Henkilöllisyyden luotettavan selvittämisen ensisijaisuus - Kielitaitoedellytys Diaarinumero: 00130/18/1102 Taltionumero: 19/0268/3 Antopäivä: 05.06.2019 Maahanmuuttovirasto oli hylännyt kansalaisuushakemuksen, koska hakija ei täyttänyt säädettyä kielitaitoedellytystä. Maahanmuuttovirasto oli päätöksessään todennut, ettei se ota kantaa siihen, voidaanko hakijan henkilöllisyyttä pitää asiassa selvitettynä. Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Vesilaki – Vesitalouslupa – Pienvenesatama – Käyttöoikeus yhteiseen vesialueeseen – Oman hallinnan edellytys Diaarinumero: 01483–01484/17/5201 Taltionumero: 19/0132/2 Antopäivä: 07.06.2019 Aluehallintovirasto oli myöntänyt A:lle pysyvän käyttöoikeuden pienvenesataman laiturirakenteita varten tarvittavaan noin 4 826 m2:n suuruiseen alueeseen kalastusosakaskunnan hallinnoimasta yhteisestä vesialueesta. Aluehallintoviraston päätöksen perusteluiden mukaan yhteisen vesialueen...


Uutisvirta.fi« Edellinen 1 2 3 4 Seuraava »