Tänään on 16.10.2019 06:11 ja nimipäiviään viettävät: Sirkka, Sirkku, Stella, Vesta ja Diana. Käytämme EVÄSTEITÄ | MOBIILIVERSIO M.UUTISVIRTA.FI

Hae uutisista

li-arrow.gif Hae blogeista sanalle hao


Oikeuslaitos -

Hyvä hallinto – Luottamuksen suoja – Ehdollinen sijaisapupäätös – Raukeaminen – Kustannusten korvaaminen – Maatalousyrittäjien lomituspalvelulaki Diaarinumero: 01744/17/7399 Taltionumero: 19/0200/1 Antopäivä: 23.8.2019 Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) oli hylännyt A:n oikaisuvaatimuksen lomituspalveluista vastaavan paikallisyksikön päätöksestä, jolla paikallisyksikkö oli ehdollisesti myönnettyjen sijaisapupäätösten rauettua päättänyt periä...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Ympäristönsuojelulaki - Ojitus – Jätevesien johtaminen toisen alueella – Ojitus pohjavesialueella Diaarinumero: 01579/17/5205 Taltionumero: 19/0111/2 Antopäivä: 07.05.2019 Hallinto-oikeudessa oli arvioitavana erimielisyysasia, jossa oli kyse harmaiden jätevesien käsittelyä varten poikkeusluvalla rakennetun kiinteistökohtaisen biosuodattimella toimivan puhdistamon purkuputken tulvimisesta ja tarpeesta tehdä siitä johtuvia toimenpiteitä toisen alueella sijaitsevassa ojassa. Kunnan...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Kansalaisuusasia - Henkilöllisyyden luotettavan selvittämisen ensisijaisuus - Kielitaitoedellytys Diaarinumero: 00130/18/1102 Taltionumero: 19/0268/3 Antopäivä: 05.06.2019 Maahanmuuttovirasto oli hylännyt kansalaisuushakemuksen, koska hakija ei täyttänyt säädettyä kielitaitoedellytystä. Maahanmuuttovirasto oli päätöksessään todennut, ettei se ota kantaa siihen, voidaanko hakijan henkilöllisyyttä pitää asiassa selvitettynä. Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Vesilaki – Vesitalouslupa – Pienvenesatama – Käyttöoikeus yhteiseen vesialueeseen – Oman hallinnan edellytys Diaarinumero: 01483–01484/17/5201 Taltionumero: 19/0132/2 Antopäivä: 07.06.2019 Aluehallintovirasto oli myöntänyt A:lle pysyvän käyttöoikeuden pienvenesataman laiturirakenteita varten tarvittavaan noin 4 826 m2:n suuruiseen alueeseen kalastusosakaskunnan hallinnoimasta yhteisestä vesialueesta. Aluehallintoviraston päätöksen perusteluiden mukaan yhteisen vesialueen...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Ennakkoperintä – Rajoitetusti verovelvollinen – Lähdevero – Lähdeverokortti – Lyhytkestoinen toiminta – Ei kiinteää toimipaikkaa – Verosopimukseton tilanne Diaarinumero: 00746/19/8105 Taltionumero: 19/0508/3 Antopäivä: 11.7.2019 Asiassa oli hallinto-oikeudessa ratkaistavana, oliko Verohallinto voinut antaa Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueelle rekisteröidylle X Limitedille lähdeverokortin, jonka mukaan yhtiön hakemuksessa tarkoitetuista Y Oy:ltä...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Arvonlisäverotus - Ennakkoratkaisu - Kevytyrittäminen - Laskutuspalvelu - Muodollinen työsuhde Diaarinumero: 02504/18/8203 Taltionumero: 19/0675/1 Antopäivä: 27.6.2019 X myy varsinaisen työn suorittajan tekemään palveluun ja sen laskuttamiseen liittyvää palvelua. Työn suorittaja vastaa itse oman työnsä myynnistä ja markkinoinnista ja sopii toimeksiannosta ja sen ehdoista toimeksiantajan eli työn tilaajan kanssa. X laskuttaa työsuorituksesta sovitun hinnan omissa nimissään...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Viisumi - Viisumihakemuksen epääminen - Uhka yleiselle järjestykselle, sisäiselle turvallisuudelle, kansanterveydelle tai kansainvälisille suhteille - Verovelka Diaarinumero: 00162/19/3108 Taltionumero: 19/0673/1 Antopäivä: 27.6.2019 Venäjän kansalainen oli hakenut 90 päivän viisumia Suomeen. Edustusto oli hylännyt valittajan viisumihakemuksen. Valittajan viisumihakemuksen hylkääminen oli perustunut vakiolomakkeen (viisumin epäämisestä, mitätöimisestä tai peruuttamisesta...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

kirjallinen varoitus - pappi - avioliittoon vihkiminen - Suomen evankelis-luterilainen kirkko - kirkon avioliittokäsitys - pappisviran velvollisuudet – pappislupaus - sukupuolineutraali avioliittolaki Diaarinumero: 02150/17/2399 Taltionumero: 19/0272/2 Antopäivä: 13.6.2019 Asiassa oli kysymys siitä, oliko tuomiokapituli voinut antaa samaa sukupuolta olevan parin avioliittoon 5.8.2017 vihkineelle papille kirjallisen varoituksen toimimisesta kirkkolain 5 luvun 3 §:n 3 momentissa...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Luottamustoimista pidättäminen – Lex Kittilä - Kuntalaki 109 a § - kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden turvaaminen Diaarinumero: 00975/18/1299, 00979/18/1299, 00983/18/1299, 00989/18/1299, 01000/18/1299, 01066/18/1299, 01080/18/1299, 01101/18/1299, 01102/18/1299 Taltionumero: 19/0261/2 Antopäivä: 10.6.2019 Valtiovarainministeriö oli pidättänyt kuntalain 109 a §:n 4 momentin perusteella Kittilän kunnan luottamustoimista 20 luottamushenkilöä siihen saakka...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Ennakkoperintä - Veronkorotus - Ennakonpidätysvelvollisuus - Ennakonpidätyksen ajankohta - Korko - Osakkaan antaman lainan korko - Koron lisääminen velan pääomaan Diaarinumero: 00968/18/8110 Taltionumero: 19/0515/1 Antopäivä: 13.6.2019 Päätöslyhennelmä Yhtiö oli tilinpäätöksen yhteydessä lisännyt yhtiön osakkaalta olevien velkojen korot velkojen pää-omaan vuosina 2014 ja 2015. Yhtiö ei ollut toimittanut ennakonpidätystä pääomaan lisätyistä koroista. Verohallinto ei...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Kunnallisvalitus – Harkinnanvarainen avustus – Vauvaperheiden avustus – Vuosituloihin sidottu avustuksen määrä – Syrjintä muun henkilöön liittyvän syyn perusteella Diaarinumero: 00682/18/2299 Taltionumero: 19/0115/4 Antopäivä: 4.6.2019 Kunnanvaltuusto oli päättänyt ottaa käyttöön "vauvaperheen vapautus kunnallisverosta" -mallin. Päätösvalmistelusta ilmeni, että vauvaperheille oli tarkoitus myöntää avustus, jonka suuruus olisi riippuvainen vanhemman tai vanhempien...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Kunnallisvalitus – Tonttien myyntihinnat – Lapsiperhealennus – Yhdenvertaisuus – Syrjintä muun henkilöön liittyvän syyn perusteella – Positiivinen erityiskohtelu – Oikeasuhtainen toimenpide Diaarinumero: 00649/18/2299 Taltionumero: 19/0114/4 Antopäivä: 4.6.2019 Kunnanvaltuusto oli hyväksynyt omistamiensa omakotitonttien myyntihinnat sekä luovutus- ja vuokrausehdot. Lapsiperheille oli päätetty myöntää 25 %:n alennus tontin myyntihinnasta. Asiassa oli kunnallisvalituksen...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Henkilökohtaisen tulon verotus – Stipendi – Opiskelu – Lukio – Lukukausimaksu – Luonnollinen vähennys – Elantomeno Diaarinumero: 05867/18/8101 Taltionumero: 19/0407/3 Antopäivä: 7.6.2019 Asiassa oli kysymys ulkomailla sisäoppilaitoksessa stipendin avustuksella tapahtuvasta lukio-opiskelua vastaavasta opiskelusta. X ry oli tehnyt oppilasvalinnan ja osoittanut verovelvolliselle oppilaitoksen. X ry oli myöntänyt opiskelijalle opintoja varten stipendin, joka oli kattanut...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Tupakkalaki – Kunnan määräämä myynti- ja luovutuskielto – Sähkösavuke – Sähkösavuketuotteiden erikoisliike – Höyrystettäväksi tarkoitettu nikotiiniton neste – Tunnusomaisten tuoksujen ja makujen kielto – Makuneste – Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin tuomioistuin Diaarinumero: 01284/18/7299 Taltionumero: 19/0482/1 Antopäivä: 15.5.2019 Asiassa oli kysymys siitä, oliko kunta voinut tupakkalain 96 §:n nojalla kieltää myymästä tai muutoin luovuttamasta...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Jätelaki – Hallintopakko – Tiedoksianto – Valitusajan alkaminen Diaarinumero: 00081/19/5199 Taltionumero: 19/0612/2 Antopäivä: 28.5.2019 Päätöslyhennelmä Asiassa oli kysymys jätelain perusteella asetetusta siivoamisvelvoitteesta ja järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittymisestä sekä näiden tehosteeksi asetetun teettämisuhan täytäntöönpanosta ja uhkasakon tuomitsemisesta maksettavaksi. Sekä velvoitepäätös että tuomitsemispäätös oli annettu tiedoksi...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Ampuma-ase – Aselupa – Valmet Petra kivääri – Itselataava kertatuli – Metsästysperuste – Soveltuvuus ilmoitettuun käyttötarkoitukseen Diaarinumero: 02826/18/1602 Taltionumero: 19/0466/1 Antopäivä: 10.5.2019 A oli hakenut aselupaa .308 Win. kaliiperin itselataava kertatuli -toimiselle Valmet Petra -merkkiselle kiväärille metsästysperusteella. Aselupahakemuksen mukaan A:n tarkoituksena oli metsästää kyseisellä aseella hirvieläimiä, villisikoja, pienriistaa ja...


Uutisvirta.fi

Helsingin Uutiset -

Ruoan tarjoilupaikkojen on pitänyt toukokuun alusta lukien ilmoittaa kirjallisesti tarjoamansa lihan alkuperämaa. Uuden asetuksen mukainen ilmoittamisvelvollisuus koskee tarjoilupaikkoja, kuten ravintoloita, grillikioskeja ja kouluruokaloita. Ilmoitusvelvollisuus koskee naudan-, sian-, lampaan-, vuohen- ja siipikarjan lihaa. Myös jauhelihan alkuperämaa pitää ilmoittaa. Tieto uudesta velvollisuudesta ei ole tavoittanut kaikkia ravintoloitsijoita. Dixin Hao Kingin omistaja Guan Wen Chi...


Uutisvirta.fi

Vantaan Sanomat -

Ruoan tarjoilupaikkojen on pitänyt toukokuun alusta lukien ilmoittaa kirjallisesti tarjoamansa lihan alkuperämaa. Uuden asetuksen mukainen ilmoittamisvelvollisuus koskee tarjoilupaikkoja, kuten ravintoloita, grillikioskeja ja kouluruokaloita. Ilmoitusvelvollisuus koskee naudan-, sian-, lampaan-, vuohen- ja siipikarjan lihaa. Myös jauhelihan alkuperämaa pitää ilmoittaa. Tieto uudesta velvollisuudesta ei ole tavoittanut kaikkia ravintoloitsijoita. Dixin Hao Kingin omistaja Guan Wen Chi...


Uutisvirta.fiVantaan Sanomat -

Ruoan tarjoilupaikkojen on pitänyt toukokuun alusta lukien ilmoittaa kirjallisesti tarjoamansa lihan alkuperämaa. Uuden asetuksen mukainen ilmoittamisvelvollisuus koskee tarjoilupaikkoja, kuten ravintoloita, grillikioskeja ja kouluruokaloita. Ilmoitusvelvollisuus koskee naudan-, sian-, lampaan-, vuohen- ja siipikarjan lihaa. Myös jauhelihan alkuperämaa pitää ilmoittaa. Tieto uudesta velvollisuudesta ei ole tavoittanut kaikkia ravintoloitsijoita. Dixin Hao Kingin omistaja Guan Wen Chi...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Kunta - vuokrasopimus – kiinteistö - markkinaehtoisuuden määrittely Diaarinumero: 01060/17/2299 Taltionumero: 19/0123/1 Antopäivä: 10.5.2019 Kunnanhallitus oli hyväksynyt X Oy:n kanssa tehtävän maanvuokrasopimuksen ajalle 1.5.2018–30.4.2028 eli kymmeneksi vuodeksi. Kunta oli hankkinut kahden keskuskauppakamarin hyväksymän kiinteistöarvioitsijan allekirjoittaman arviolausunnon kohteen arvosta ja sen markkinaehtoisesta vuokratasosta. Valitusperusteena esitettiin muun ohella, että...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Pohjavesialueen määrittäminen – Päätöksen valituskelpoisuus – Valitusoikeus Diaarinumero: 00023/19/4199 Taltionumero: 19/0478/2 Antopäivä: 30.4.2019 Päätöslyhennelmä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus oli määrittänyt pohjavesialueiden rajat ja pohjavesialueiden luokituksen Pälkäneen kunnassa aiempia rajoja ja luokituksia osittain muuttaen. Määritetyllä pohjavesialueella kiinteistöjä omistavat valittajat vaativat rajauspäätöstä kumottavaksi ja...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Arvonlisävero - Kiinteistön vuokraus - Esisopimus kiinteistön kaupasta - Sopimusehdot - Sopimuskokonaisuus - Tavaran vai palvelun myynti Diaarinumero: 02513/18/8203 Taltionumero: 19/0339/1 Antopäivä: 15.4.2019 Yhtiö oli tehnyt samaa kiinteistöä koskien kahden vuoden määräaikaisen vuokrasopimuksen sekä kiinteistön kauppaa koskevan esisopimuksen saman sopimusosapuolen kanssa. Asiassa oli ratkaistavana, pidettiinkö järjestelyä kiinteistön vuokrauksena vai myyntinä...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Lahjavero - Sukupolvenvaihdoshuojennus - Osakkeiden hallintaoikeudesta luopuminen - Yritystoiminnan jatkaminen Diaarinumero: 05824/18/8510 Taltionumero: 19/0259/3 Antopäivä: 11.4.2019 B aikoi vastikkeetta luopua hallintaoikeudestaan Ab X Oy:n osakkeisiin A:n hyväksi. Kyseisiin A:n aiemmin C:ltä perintönä saamiin ja B:n hallintaoikeuden rasittamiin osakkeisiin oli C:n jälkeen toimitetussa perintöverotuksessa sovellettu perintö- ja lahjaverolain 55 §:n sukupolvenvaihdoshuojennusta...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Oikeudenkäyntimaksu - Asioiden yhdistäminen - Samalla päätöksellä ratkaistut asiat Diaarinumero: 01035/18/1222 Taltionumero: 19/0255/2 Antopäivä: 11.4.2019 A:n kahden valituksen käsittely oli käräjäoikeudessa valitusten asiallisen yhteneväisyyden vuoksi yhdistetty ja valitukset oli ratkaistu yhdellä yhteisellä päätöksellä. Kummankin asian käsittelystä oli määrätty A:n maksettavaksi erillinen 250 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu, yhteensä 500 euroa. A oli vaatinut...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Kansalaisuusasia – Asumisaikaedellytys – Yhtäjaksoisen asumisajan katkeaminen – Painavat henkilökohtaiset syyt Diaarinumero: 01123/18/1102 Taltionumero: 19/0232/3 Antopäivä: 16.4.2019 Maahanmuuttovirasto ei ollut myöntänyt A:lle Suomen kansalaisuutta, koska tämä ei täyttänyt asumisaikaedellytystä eikä siitä ollut perusteita poiketa. A oli ilmoittanut oleskelleensa Suomen ulkopuolella yli vuoden 13.9.2014 – 3.10.2015. Maahanmuuttovirasto katsoi, että A:n yhtäjaksoinen...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Eläinsuojelu - Kissojen pitopaikka - Karkaamisvaara ja turvallisuus - Ulkoilu ilman valvontaa - Eläinsuojelulaki 42 § Diaarinumero: 02931/18/5403 Taltionumero: 19/0315/1 Antopäivä: 29.3.2019 A:n kissojen pitopaikkaan oli tehty eläinsuojelulain 39 §:n mukainen tarkastus. A:lle oli annettu eläinsuojelulain 42 §:n nojalla määräys, jonka mukaan kissoja ei saa päästää vapaana ilman valvontaa ulos. Päätöksen perustelujen mukaan pitopaikan on oltava turvallinen. Ulkona pidettäessä...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Ampuma-ase – Aselupa – Deaktivoitu sinko – Kertalaukauskivääri – Ampumaurheilu- ja harrastusperuste – Muu ase – Soveltuvuus ilmoitettuun käyttötarkoitukseen – Ampuma-aselain 44 §:n 3 momentin soveltaminen Diaarinumero: 01373/18/1602 Taltionumero: 19/0309/1 Antopäivä: 29.3.2019 A oli hakenut aselupaa deaktivoidun 55 S 55 kevyen panssarintorjuntasingon runkoon rakennettuun 7,62 x 53R -kaliiperin kertalaukauskivääriin ampumaurheilu- ja harrastusperusteella. Asiakirjoista...


Uutisvirta.fi

Oikeuslaitos -

Toimeentulotuki – Vuokravakuus ¬– Maksusitoumus – Huomioitava meno – Toimeentulotukilaskelma Diaarinumero: 01259/18/6142 Taltionumero: 19/0158/2 Antopäivä: 2.4.2019 X oli ilmoittamansa mukaan joutunut vuokra-asunnon saadakseen maksamaan vuokravakuuden heti tai muutoin hän ei olisi saanut asuntoa. Tämän vuoksi X oli joutunut lainaamaan rahaa ja oli kyseisillä varoilla maksanut vuokravakuuden. X oli tämän jälkeen hakenut perustoimeentulotukea muun ohella vuokravakuuteen...


Uutisvirta.fi« Edellinen 1 2 3 Seuraava »