Tänään on 25.04.2019 01:50 ja nimipäiviään viettävät: Markku, Marko ja Markus. Käytämme EVÄSTEITÄ | MOBIILIVERSIO M.UUTISVIRTA.FI
Oikeuslaitos:

Turun HAO 18.7.2018 18/0457/2

Julkaistu: · Päivitetty:

Ratkaisupyyntö yksityisen avustajan palkkiosta - Turvapaikkapuhuttelu Diaarinumero: 01063/17/1220 Taltionumero: 18/0457/2 Antopäivä: 18.7.2018 Ratkaistavana on ollut kysymys avustajan palkkion maksamisesta 1.9.2016 jälkeen pidetyn turvapaikkapuhuttelun johdosta. Ulkomaalaislain 9 §:n 1.9.2016 voimaantulleen 2 momentin (12.8.2016/646) mukaan oikeusapuun ei kuulu avustajan läsnäolo 97 a §:ssä tarkoitetussa turvapaikkapuhuttelussa, ellei avustajan läsnäolo ole erityisen painavista syistä tarpeen. 2 momenttia koskevan lainmuutoksen voimaantulosäännöksessä säädetään, että tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2016. Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun päätökseen sovelletaan tämän lain voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä. Ulkomaalaislain 9 §:n 2 momenttia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 32/2016) on muun ohella todettu, että turvapaikkapuhuttelussa viranomaisella on korostettu selvittämisvelvollisuus, mikä osaltaan vähentää tarvetta käyttää avustajaa. Avustajan läsnäololle turvapaikkapuhuttelussa voisi olla säännöksessä tarkoitetut erityisen painavat syyt, jos viranomaisen selvittämisvelvollisuuskin huomioon ottaen hakija ei hänen henkilöönsä tai tilanteeseensa liittyvästä erityisestä syystä kykene tekemään riittävästi selkoa turvapaikkapuhuttelussa esille tulevista seikoista ja oikeusavun antaminen hakijalle olisi siten aidosti tarpeen, jotta hänen oikeusturvansa turvapaikkapuhuttelussa ei tosiasiallisesti vaarantuisi. Esimerkiksi hakijan erityisen haavoittuva asema, traumatisoituminen, kidutuskokemukset, luku- ja kirjoitustaidottomuus tai alaikäisyys ovat huomioon otettavia seikkoja arvioitaessa hakijan kykyä tehdä asiastaan riittävästi selkoa turvapaikkapuhuttelussa. Hallinto-oikeus totesi, että ulkomaalaislain 9 §:n 2 momentti on tullut sovellettavaksi heti voimaantulostaan alkaen. Avustajan läsnäolo turvapaikkapuhuttelussa edellyttää näin ollen erityisen painavia syitä. Asiassa ei ole tullut esille sellaisia erityisen painavia seikkoja, joiden perusteella hakija ei, viranomaisen korostettu selvitysvelvollisuus huomioon ottaen, hänen henkilöönsä tai tilanteeseensa liittyvästä erityisestä syystä olisi kyennyt tekemään riittävästi selkoa turvapaikkapuhuttelussa esille tulevista seikoista. Vaatimus palkkion maksamisesta turvapaikkapuhuttelussa avustamisen osalta on näin ollen hylättävä. Äänestys 2-1 Vähemmistöön jäänyt jäsen olisi hyväksynyt ratkaisupyynnön ja palauttanut asian oikeusaputoimistolle lisäpalkkion maksamiseksi. Oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 15.9.2016 voimaantulleen 7 a §:n voimaantulosäännöksen mukaan tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevissa oikeusapuasioissa sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Ratkaisupyynnön alaisessa maksatuspäätöksessä esille tuodut uudet ulkomaalaislain ja palkkioasetuksen säännökset eivät tule sovellettaviksi, koska oikeusapupäätös on annettu ennen lain ja asetuksen voimaantuloa eikä hakijan kansainvälistä suojelua koskevaa asiaa tai oikeusapua koskevaa asiaa ole ratkaistu mainittujen säädösmuutosten voimaantuloa. Oikeusaputoimisto ei siten ollut maksatuspäätöksessä esittämillään perusteilla voinut hylätä turvapaikkapuhutteluja ja kuluja koskevaa osuutta avustajan laskusta. Samoin Itä-Suomen hallinto-oikeus 14.3.2017 päätös 17/0095/2. Oikeusapulaki 5 §, 17 § 1 mom ja 18 § 6 mom Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista 2 § 1 mom, 3 § ja 4 § Ulkomaalaislaki 9 § Valituslupahakemus vireillä KHO:ssa.

Avainsanat: voimaantulo viranomainen valtioneuvos valituslupahakemus vaatimus turvapaikkapuhuttelu turku todettu tarvita taltionumero säännös syy syyskuu suomi päätös oikeusapu oikeus momentti mom luku lasku laki kysymys kho kansainvälinen jäänyt jäsen johdosta itä hylätä hao hallitus hallinto hakija esitys diaarinumero avustaja asetus asema aito 8 2016 äänestys vähentää


Uutisvirta.fi